Sobanukirwa neza uburyo REB ibara amanota y’ibizamini bya Leta

Ubuyobozi bw’Ikigo k’igihugu cy’Uburezi REB, buratangaza ko mu myaka myishi ishize kubara amanota y’ibizamini bya Leta byagiye bihinduka mu buryo bunyuranye bitewe n’imiryango u Rwanda rugenda rwihuza na yo, harimo no guhuza uburyo bw’uburezi n’ibyo bihugu.

REB irasobanura uburyo amanota y’ibizamini abarwa

Nk’uko bisobanurwa na Gasinzigwa Peter, Umuyobozi w’agashami gashinzwe gutegura ibizamini bya Leta, ngo uburyo bwabanjirije ubundi mu kubara amanota yabonetse mu bizamini bya Leta ni uburyo bwo gutanga amanota kuva kuri 0 kugeza  ku 100, uburyo bufatwa nk’urwego rw’intera 101 (0-100).Uyu muyobozi avuga ko ubu buryo bwakoreshwaga mbere y’umwaka wa1998.

Gasinzigwa avuga ko ubu buryo buvuzwe haruguru bwakurikiwe n’ubundi bwo kubara kuva kuri 0 kugera kuri 11, bwitwa uburyo bw’urwego rw’intera 12. Ubu buryo bwatangiye gukoreshwa kuva mu mwaka w’amashuri wa1998/1999 kugeza mu wa 2007.

Uburyo bwakurikiye ubu ni ubuzwi ku izina ry’Urwego rw’intera 10, aho amanota abarwa kuva kuri 0 kugera ku 9. Ubu buryo bwo bwatangiye gukoreshwa kuva mu mwaka wa 2007 kugeza uyu munsi.

Abajijwe impamvu uburyo bwo kubara amanota bwagiye buhindagurika n’akamaro bufite mu burezi bw’u Rwanda, Gasinzigwa yagize ati “Ubundi uburyo bwo kubara amanota ku 100 ni bwo bwari busanzweho mu myaka yose ishize, bwaje kugaragara nk’uburimo ikibazo cyane cyane ku bagiye kwiga mu bihugu by’i Burayi, kuko wasangaga aya manota adakoreshwa mu bihugu byose.”

Avuga ko uburyo bw’urwego rw’intera ya 0-11 ndetse n’ubukoreshwa muri iki gihe bujya kumera kimwe, bukaba bwaratoranyijwe gukoreshwa mu burezi bw’u Rwanda hashingiwe ku Muryango w’ibihugu by’Afurika y’Uburasirazuba (EAC) kuko ari bwo buryo bukoreshwayo.

Gasinzigwa avuga ko gukoresha uburyo bwa Grade bufasha mu kumenya intera y’amanota abanyeshuri bahuriramo, bigakorwa hagamijwe kutagira urengana cyangwa uberwa n’abakosora, ndetse hakanashingirwa ku buremere bw’isomo n’amasaha ryigwa.

Uko amanota y’abakoze ibizamini bisoza amashuri abanza abarwa

Gasinzigwa avuga ko abakoze ibizamini bisoza amashuri abanza amanota yabo abarirwa kuri 1 ku watsinze iryo somo bidasubirwaho ndetse n’uwatsindiye munsi ye gato, bityo inota 1 rya mbere rikaba inota risumbye andi yose (Distiction 1=D1) hakaba n’irindi nota ririkurikiye, bivuze ko uwarihawe yatsindiye iryo somo  ku rwego rwo munsi gato y’urwa mbere (Distinction 2= D2).

Gasinzigwa ati “Ayo manota yombi abarirwa mu kiciro cya mbere (Division I) ariko iyo ubishyize mu manota asanzwe nta bwo abanyeshuri bombi banganya amanota. Uwa D1, amanota ye aba abarirwa hagati ya 75-100 naho uwa D2 amanota ye aba abarirwa hagati ya 70-74.”

Amanota ari muri D1 aba ari mu rwego ruhebuje (Outstanding), aya D2 aba ari mu rwego rwiza (Excellent), ariko ubwo abanyeshuri bombi baba babarirwa mu kiciro cya mbere cy’amanota ( Division 1).

Ikiciro gikurikiyeho ni icy’amanota ari hagati ya 65-69 ku isomo, abarirwa  mu kiciro kizwi nka Credit, akenshi iryo somo riba ribarirwa mu kiciro cya 3 (C3), iki kiciro umunyeshuri aba yakoze neza cyane (Very Good).

Hari n’ikiciro gikurikiyeho aho isomo ribarirwa hagati y’amanota 60-64, riba ryatsinzwe na ryo mu buryo bushimishije (Credit 4 =Good), rigahabwa amanota 4 (C4).

Iki kiciro gikurikirwa n’ikindi cyitwa Credit 5 (C5), kikaba kibarirwamo isomo ryabonywemo amanota hagati ya 55-59.

Ati “Kubera ko abanyeshuri bo mu mashuri abanza bakora amasomo atanu ari yo imibare, icyongereza, siyansi, isomo ry’imbonezamubano n’Ikinyarwanda, uwatsinze amasomo yose mu buryo bwo hejuru cyane kandi budasubirwaho n’uyatsinze munsi ye gato usanga bafite 1 inshuro 5, bivuze ko uwatsindiye muri ibyo byiciro amasomo yose aba afite amanota 5, bivugwa ko ari mu kiciro cya 1 n’amanota 5 cyangwa Division I, Aggragate 5.

Ku banyeshuri bakoze ibizaminini bisoza ikiciro rusange cy’amashuri yisumbuye bo ibyiciro batsindiraho birakomeza, amanota ari munsi ya Credit 5 ni Credit 6, icyo gihe bibara ko iryo somo ryabonywemo amanota 6, bivuze ko aba ari hagati ya 50-54.

Ikiciro gikurikiyeho cy’amanota ni ikitwa Pass, iryo somo rifite pass ngo riba ribarirwa amanota hagati ya 45-49 bivuze ko ari (P7), naho urwego rukurikiraho ni Pass 8 (P8).

Urwego rwa nyuma ni urwego rw’isomo ryabonye amanota make cyane, akaba ari urwego rwa 9, aho iryo somo ridafite aho ribarizwa (Unclassified), rikabarirwa ku manota kuva kuri 0-39.

Amanota y’abakoze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye abarirwa mu nyuguti

Gasinzigwa avuga ko mu kubara amanota mu masomo yakozwe n’abasoza amashuri yisumbuye (A Level), buri somo bitewe n’uko ryatsinzwe ribarirwa ku nyuguti.

Uyu muyobozi avuga ko isomo ryatsindiwe mu kiciro cya mbere no munsi yaho gato riba ribarirwa amanota 6 ahabwa inyuguti ya A, ni mu gihe ikiciro cya gatatu cy’amanota kirangwa n’inyuguti ya B ibarirwamo amanota 5, naho icya 4 kigaragazwa n’inyuguti ya C ibarirwa amanota 4.

Ikiciro gikurikiraho ni ikigaragazwa n’inyuguti ya D ibarirwa amanota 3, ikindi ni E kibarirwa amanota 2, ni mu gihe S ari ikiciro kibarirwa inota 1, ukarisanga mu kiciro cya 7 n’icya 8 naho icya nyuma ari na cyo cya cyenda kikabarirwamo 0 igaragazwa n’inyuguti ya U.

Gasinzigwa avuga ko uwabonye amanota menshi kurusha abandi mu bizamini bya Leta bisoza ikiciro rusange aba yabonye amanota 8 mu gihe uwabonye amanota menshi mu bakoze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye aba yabonye 73.

Amanota 8 aturuka mu masomo 7 akorwa mu kiciro rusange kongeraho 1 ritangwa kuri buri wese, naho 73 aturuka ku masomo atatu agize ishami kongeraho isomo rya Enterprenuership, aho rimwe muri yo ribarirwa amanota 6 akubwa na 3 bikangana na 18 nayo akubwa na 4 hongeweho Enterprenuership  bikaba 72 kongeraho inota  1 rimwe rihabwa buri wese wakoze ibizamini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here