Ni iki wakora kugira ngo ukundishe umwana w’incuke ishuri?

Gutangira ishuri ry’incuke, ni igikorwa cyambere umwana akora kidasanzwe mubuzima bwe.
Ni inshingano z’umubyeyi gukundisha umwana ishuri ahereye ku ishuri ry’incuke kuko iyo ishuri ry’incuke rimubereye ryiza bimufasha gukomeza amashuri abanza n’ayisumbuye agifite ibyishimo byo kuba ku ishuri ndetse no kubana n’abandi.
Ibi bikorwa umwana akivuka bigakomeza no mugihe yatangiye ishuri.

Bimwe mubyo wakora;
Ni byiza cyane gufasha umwana kugira inyota yo kwiga no kuvumbura ibishya, hari uburyo butandukanye wakoresha ukabigeraho:

1.Gushishikariza umwana kwibaza ibibazo kubintu bitandukanye
(urugero: ibihingwa, inyamaswa,imvura, ibinyabiziga,ikoranabuhanga…) nyuma mugafatanya gusha ibisubizo byabyo mukoresheje ibitabo. Ibi biba byiza kuko inyota yo kurushaho kumenya byinshi ituma akomeza gukonda ishuri ndetse agakunda no gushaka ibisubizo by’ibintu yibaza.

2.Kumusomera amateka: Iyo umusomera bimufasha gushyira umuhate mu kwiga gusoma kugira ngo nawe ajye abyikorera, kandi mwibuke ko gusoma aribyo bituma umwana y’unguka ubumenyi bitari mu ururimi gusa ahubwo no muyandi masomo yose.

3. Kuganiriza umwana: aha ushobora kumusaba kugusubiriramo nk’ikiganiro amaze kubona cyangwa kumva, ushobora kumubaza icyo yakora habaye ikibazo runaka…Aha uba urimo kumumenyereza gutekereza no kuvuga icyo atekereza. Bituma kandi yiyumvamo icyizere dore ko kwigirira icyizere biba bikenewe mubuzima.

4.Kureka umwana akagira imirimo yoroheje akora urugero nko kwiyambika imyenda , inkweto,koza amenyi…Ibi bituma akomeza kwigirira icyizero ndetso no kwishakamo ibisubizo.
5.Kubaza umwana uko uyumunsi byamugendekeye ku ishuri ndetse nibyo yize; ibi bituma abona ko kwiga kwe ari ikintu muha agaciro maze bigatuma ahorana umuhate kugira ngo abone icyo abaganiriza ageze murugo.

6.Gushimira umwana mumubwira icyiza yakoze, urugero, nakunze amabara wakoreshe mugishushanyo wakoze…

Babyeyi rero ni byiza kugira uruhare mumyigire y’umwana wawe dore ko bitagoye kuko ibo usabwa ari: kwereka umwana urukundo, kwereka umwana ko umwitayeho, gusubizanya ineza utubazo umwana aba akubaza, kumufasha gukorana n’abandi ndetse no gukangura amatsiko ye.

Ibi twabibasomeye kuri www.naitreetgrandir.com byahinduwe mu Ikinyarwanda na SIBOMANA ladislas.
Mugihe hari igitekerezo ushaka kutugezaho twandikire
facebook/sibomana ladislas
twitter/sibomana ladi
Email: sibomanala@gmail.com
whatsapp: +250783682825

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here